Hledání nových mozkem inspirovaných počítačových architektur

Mozek pracuje na zcela odlišném principu než současné počítače. Díky tomu je schopen v určitém rozsahu odolávat chybám a poškozením, má schopnost učení a velmi nízkou spotřebu energie oproti klasickým počítačům. Vývoj nových 'mozkem inspirovaných' počítačových architektur je cílem mezinárodního výzkumného projektu 'BrainScaleS'.

Návrh hardwarového modulu neuronové sítě pomocí wafer scale integrace
Návrh hardwarového modulu neuronové sítě pomocí wafer scale integrace.

Za projektem 'BrainScaleS' stojí konsorcium celkem 13 pracovních skupin ze 6 zemí, které v období 2011-2014 obdrží celkem 8,5 milionu EUR od Evropské komise. Koordinátorem projektu je Prof. Dr. Karlheinz Meier z Kirchhoffova fyzikálního institutu univerzity v Heidelbergu (Německo).

Neurobiologové, počítačoví vědci, fyzici a inženýři, kteří se na projektu budou podílet, hodlají provést velmi detailní analýzu živého mozku od jednotlivých neuronů, přes neuronové populace až po celé funkční oblasti mozku, od dějů odehrávajících se v řádu milisekund, které se týkají základů mechanismů mozkové plasticity, až k dějům na úrovni hodin až dnů, které jsou relevantní pro učení a vývoj. Nalezené obecné teoretické principy pak budou aplikovat do umělého neuromorfního zařízení složeného z více než miliónu elektronických přírodou inspirovaných neurónů s téměř miliardou adaptivních synapsí. Tento systém bude pracovat asi 10.000 krát rychleji než jeho biologický model a bude tak ideálním zařízením pro vyšetřování případné síťové architektury. Projekt také počítá s využitím superpočítače o výkonu jednotek petaflop na němž budou nalezené principy modelovány a simulovány za účelem získání nových pohledů na specifické vlastnosti hardwarových architektur odlišných od klasického von Neumannova výpočetního modelu.

reklama

Konsorcium stojící za projektem 'BrainScaleS' nestaví na zelené louce, je přímým pokračováním projektu FACETS, na kterém se v letech 2005 - 2010 podílelo 10 partnerských pracovišť tvořících jádro současného konsorcia. Využívá navíc zkušeností týmu Henryho Markrama a jeho projektu Blue Brain Project. O obou zmíněných projektech přineseme informace v následujících dnech či týdnech. Profil Henryho Markrama a záznam jeho vystoupení na konferenci TED v Oxfordu 2009 můžete vidět zde.

Pro další rozvoj tohoto projektu a vůbec celého oboru mozkem inspirovaných technologií je klíčové mezioborové vzdělávání. To je cílem doprovodného vzdělávacího programu FACETS-ITN, který běží v rámci Akcí Marie-Curie 7. rámcového programu Evropské komise. Konsorcium FACETS dosud  vychovalo více než 80 doktorandů a v současné době se tohoto programu účastní dalších několik desítek příslušníků nové vědecké generace, která by nás snad již měla přivést k mind uploadingu.

Sdílení článku