Nevysvětlitelná komunikace mezi hemisférami mozku

Stejně jako most přes řeku propojuje dvě části metropole, je svazek nervových vláken nazývaný Corpus Callosum hlavním kanálem, kudy proudí informace mezi pravou a levou hemisférou v našich mozcích. Celá desetiletí se zdálo, že to tak skutečně je až do chvíle, než neurovědci z California Institute of Technology zjistili, že lidé, kteří se rodí bez tohoto propojení vykazují i nadále očividně normální komunikaci navzdory mezeře, která obě dvě poloviny jejich mozku odděluje. Absence Corpus callosum se zkráceně nazývá AgCC z anglického The Agenesis of the Corpus Callosum. Jak je možné, že lidé s tímto defektem mohou fungovat téměř k nerozeznání stejně jako ostatní, je pro neurovědce záhadou.

AgCC
Srovnání snímků magnetické rezonance u zdravého dobrovolníka (vlevo) a pacienta s AgCC (vpravo). Corpus callosum je struktura ve tvaru písmene C vyznačená ve zdravém mozku plnou čarou, která u pacienta s AgCC chybí (přerušovaná čára). Spodní obrázek: Snímky funkční magnetické rezonance fMRI odhalují symetrické vzory synchronizované aktivity ve zdravém mozku (vlevo) a v mozku pacienta s AgCC (vpravo) během odpočinku se zavřenýma očima. (Credit: California Institute of Technology)

Tým výzkumníků z California Institute of Technology, který vedl Michael Tyszka, o tomto objevu informoval v říjnovém čísle prestižního časopisu The Journal of Neuroscience.

Sdílení článku