Pozorování konektomu mušky octomilky pomocí techniky Brainbow

Mozek mušky octomilky (Drosophila melanogster) je složen přibližně ze 100.000 neuronů. Neuronová síť tohoto rozsahu je již dostatečně komplexní na to, aby umožňovala zajímavé vzorce chování. Muška octomilka je proto výborným kandidátem k objasnění základních principů toho, jakým způsobem mozek pracuje.

brainbow mušky octomilky
Přibližně 2000 neuronů, které ovlivňují chování samečků mušky octomilky při námluvách je seskupeno do mnoha linií, které jsou identifikovány odlišnými barvami pomocí techniky Brainbow.

Autoři článku, který byl zveřejněn dne 6. února 2011 v Nature Methods Advance Online Publication, aplikovali k pozorování mozku octomilky techniku barevného označování známou pod pojmem Brainbow, která jim umožnila identifikovat jednotlivé neurony v mozku mušky odlišitelnými barvami. V kombinaci s genetickými identifikačními nástroji pak byli schopni vystopovat jakýsi rodový původ některých neuronů neboli jakými buněčnými liniemi ten, který neuron prošel, než se zapojil do daného neuronového okruhu.

„Stopovali jsme motorické neurony v subesophageal ganglionu a identifikovali jsme jejich specifické cíle ve svalech sosáku. Nezávislá vizualizace rozmanitých linií nebo  neuronových projekcí nám dává šanci udělat další významné kroky na cestě k porozumění, jakými způsoby se neurony zapojují do obvodů.“, stojí v předmluvě k jejich článku.

Sdílení článku