Regenerativní medicína versus Mind uploading

Patříte k těm, kdo opečovávají svého starého žigulíka a snaží se ho po dlouhá léta udržet v provozuschopném stavu, nebo spíš svůj ojetý vůz udáte do bazaru a pořídíte si novější a sofistikovanější typ?

regenerace amputované nohy u mloka
Po amputaci doroste mlokům celá noha během 7-10 týdnů.

Možnosti regenerativní medicíny

V lidském těle probíhá samovolně řada opravných a regenerativních procesů, při kterých dochází k obnově a regeneraci drobných i větších poškození a poruch. Důkazem, kam až může regenerace zajít, je mlok, kterému znovu doroste klidně celá noha, když o ni přijde, a to třeba i několikrát za život. Odtud pramení přesvědčení mnohých vědců, že by podobné procesy bylo možné vyvolat i u člověka. Velké naděje se přitom vkládají například do tzv. kmenových buněk, ze kterých mohou vzniknout v podstatě jakékoli specializované tělní buňky.

Biologické prostředí uvnitř lidského těla, ve kterém musí regenerativní procesy působit, se však vyznačuje poměrně křehkou rovnováhou, a proto zde vždycky nutně budou jistá omezení a limity. Je to v podstatě jako se žigulíkem. Když se o něj budeme starat, vydrží nám s velkou pravděpodobností třeba i 2x nebo 3x déle. Jednoho dne nám ale stejně nezbude nic jiného, než si pořídit vůz nový nebo alespoň méně opotřebovaný."

reklama

Mind Uploading

Mind uploading se oproti tomu snaží v našem mozku najít toho řidiče či majitele starého vehiklu a nabídnout mu vehikl nový sofistikovanější. Tím by mohl být nějaký počítačový nebo robotický systém, který by svému majiteli nabízel mnohem větší komfort, více funkcí a inteligence, a především snadný přechod na další ještě sofistikovanější a novější modely v budoucnu.

Podobným způsobem to již v přírodě defakto funguje stovky miliónů let. Tím řidičem ale až dosud byl výhradně gen, podle Richarda Dawkinse tzv. "sobecký gen", a těmi vehikly konkrétní organismy postavené dle instrukcí genetického kódu. Do další generace se pak přenesl pouze ten gen, jehož vehikl obstál v soutěži resp. jehož nositel se dokázal úspěšně rozmnožit.

Bude-li se místo genů stěhovat obsah celého mozku nebo alespoň jeho určitá kruciální část reprezentující osobnost a znalosti daného jedince, pozvedne se to celé o řád výš. Uvažme, kolik času a úsilí dnes člověku vezme proniknutí hluboko do nějakého vědního nebo technologického oboru, a jak dlouho pak může tyto zkušenosti využívat. Dokážete si představit, co by se všechno dalo zvládnout, kdyby se tato efektivní doba zmnohonásobila?

Život by po aplikaci Mind uploadingu mohl trvat nejen řádově déle, ale přinesl by zřejmě celou řadu nových příležitostí k vylepšování individuálních znalostí a schopností. Operační velikost mozku by se zřejmě dala za určitých podmínek rozšiřovat a škálovat. A jak už to u převratných technologií bývá, vyvstala by tím celá řad sporných etických otázek.

Oba světy, jak biologických "sobeckých genů", tak digitalizovaných mozků, by nicméně mohly koexistovat paralelně vedle sebe, aniž by si nějak významně překážely. Biologický svět by se řídil dál svými zákonitostmi a uploadovaný svět by spotřebovával pouze nějakou energii a hardware.

"Second Life" - trojrozměrný virtuální svět
Second Life je trojrozměrný virtuální svět vyvíjený firmou Linden Lab, který je od svého spuštění 23. června 2003 přístupný přes internet. Podle údajů z počátku roku 2008 bylo registrováno více než dvanáct milionů obyvatel, kteří v tamní ekonomice denně utratili přes 30 miliónů Kč.

Již dnes tráví v umělém počítačovém prostředí svůj volný čas milióny lidí díky online hrám nebo jako obyvatelé virtuálních světů typu Second Life. Možnosti vytváření nádherných scenérií, budov, krajin, postav, oblečení, atd. jsou zde omezené v podstatě jen fantazií tvůrců. Kromě toho se zde dá setkávat s lidmi, se kterými byste v normálním světě jen těžko mohli trávit společné chvíle, protože mohou fyzicky žít na úplně jiném místě zeměkoule. Ve virtuálním světě můžete spolu sledovat filmy, účastnit se nejrůznějších společenských akcí, nebo třeba spolupracovat na nějakém projektu, pořádat konferenci apod.

Ve virtuálním světě máte svojí postavičku, která vás reprezentuje, neboli tzv. avatara. Jeho vzhled a vlastnosti mohou do jisté míry odrážet váš styl a charakter. Jednoho dne by díky pokroku ve výzkumu mozku a mysli mohlo být možné přehrát do vašeho avatara veškeré potřebné informace, které reprezentují vaší osobnost včetně vašich dosavadních znalostí a zkušeností. Bude-li se vám tedy někdy v budoucnu zdát, že vás již vaše tělesná schránka poněkud omezuje, budete mít možnost podstoupit takovouto transformaci, která vám na druhé straně ale zajistí pohodlný život víceméně po neomezenou dobu. I nadále samozřejmě budete mít spojení s reálným světem, možnost sledovat zprávy, komunikovat s přáteli a příbuznými, šéfovat svojí firmě apod. Váš virtuální svět se nakonec tomu reálnému může velmi podobat. Bude záležet jen na vás, jak si ho nastavíte a přizpůsobíte. V reálu také nikdo v hlavě nenosí úplně přesný obraz reality.

uploadovaný svět
stávající svět
Uploadovaný a stávající svět by si vzájemně neměly nijak významně nepřekážet.

Zvenku se celý uploadovaný svět bude jevit jen jako soustava propojených počítačových serverů. Ty budou pravděpodobně rozmístěny po celé zeměkouli podobně jako dnes internetové servery a bude tam probíhat nějaké zálohování, energetická optimalizace apod.

Nic však nebrání tomu, aby takové systémy byly budovány také na Měsíci na Marsu nebo na oběžných drahách ve vesmíru. Vzhledem k tomu, že přístroje na bázi křemíku nevyžadují nezbytně kyslík, nevadí jim až tolik zvýšená radiace, či větší přetížení, může se tímto způsobem takto upravený pozemský život začít postupně rozšiřovat i dále do vesmíru. Zároveň by to byla příležitost vystoupit z uploadovaného virtuálního světa ven prostřednictvím umělých robotických těl. To by sice šlo už i na Zemi, nicméně by to bylo na úkor stávajícího biologického světa. Dlouhověcí lidé v robotických tělech by totiž museli stejně jako normální lidé někde bydlet, nějak se přemisťovat a podobně. Na Marsu nebo na Měsíci prostor nikomu ubírat nebudou, naopak zde mohou začít budovat první stanice a města.

uploading na Mars
Uploading na Mars
první stanice na Marsu
První stanice na Marsu
rozšiřování aktivit na Marsu
Rozšiřování aktivit na Marsu

Jak tvrdí známý britský fyzik Steven Hawking: "Jedinou šancí na dlouhodobé přežití lidstva je expandovat za hranice zeměkoule a sluneční soustavy." Nejbližší hvězda Proxima Centauri je od nás ale vzdálená 4,24 světelných let a dosud nejrychlejší prostředek, který člověk kdy stvořil, by tam letěl 70.000 let. Tím prostředkem je myšlena sonda Voyager, která se dokáže pohybovat rychlostí až 61.000 km/h. Dosažení dlouhověkosti v řádech minimálně tisíců let je tedy také jedním z předpokladů pro mezihvězdné mise, pro které by jinak bylo zapotřebí naučit se cestovat ve vícegeneračních posádkách, nebo zvládnout techniku odložené animace.

Umět plně využívat možností regenerativní medicíny se bude jistě hodit, k expanzi do vesmíru nám to ale, jak je vidět, moc nepomůže. Naopak zvládnutím mind uploadingu se tato expanze stane mnohem reálnější.

Jedinou šancí na dlouhodobé přežití lidstva je expandovat za hranice zeměkoule a sluneční soustavy.

Profesor Steven Hawking

Zdroje a odkazy

Mind uploading česká Wikipedie

Mind uploading English Wikipedia

Carboncopies - projekt jehož cílem je dosažení mind uploadingu carboncopies.org

Second Life - trojrozměrný virtuální svět secondlife.com

Permutation City / Město Permutací vědecko-fantastický román z roku 1994 od Grega Egana, který zkoumá mnoho konceptů, včetně mind uploadingu a simulované reality.

Sdílení článku