Dec 29

Rich-Club, uskupení vysoce propojených oblastí v lidském mozku

Thu 29 Dec 2011 18:30:49 | 0 komentářů

Podobně jako nedávné protesty na Wall Street upozornily na prohlubující se rozdíly mezi majetnými a nemajetnými, tak také výzkumníci z americké Indiana University a University v Utrechtu ve své poslední práci zdůrazňují nepřiměřený vliv tzv. "Rich Clubs" silně propojených oblastí v lidském mozku.


"Ne všechny oblasti mozku jsou si rovny," říká Olaf Sporns, profesor katedry mozkových věd a psychologie na Indiana University. "Věděli jsme, že některé oblasti mozku jsou bohatší v tom smyslu, že jsou hustěji propojené s mnoha dalšími částmi mozku, nyní se navíc ukazuje, že mezi sebou vytvářejí jakési 'bohaté kluby', které jsou vzájemně velmi silně propojeny a mezi kterými dochází k masivní výměně informací a spolupráci."


Většina z těchto oblastí se zabývá širokou škálou komplexních behaviorálních a kognitivních úkolů a pracuje již s vysoce zpracovanými daty. Případné poškození těchto oblastí má za následek mnohem závažnější dopady než dysfunkce dílčích periferních procesů, které by se projevily jen určitým oslabením funkce mozku.


Spoluautor studie Martijn van den Heuvel, který je profesorem na The Rudolf Magnus Institute of Neuroscience at University Medical Center Utrecht, přirovnal svazek těchto vlivných oblastí ke společenství G8 našeho mozku.


Studie byla zveřejněna dne 2. listopadu 2011 v prestižním časopise The Journal of Neuroscience pod názvem "Rich-Club Organization of the Human Connectome."

mezera
Brain Rich Club
Tento uzlový graf představuje síť propojení v mozku tzv. konektom. Barva jednotlivých uzlů a spojení vyjadřuje jejich zapojení do "Rich-clubs". Zelená představuje málo spojů. Červená reprezentuje nejvíce spojů. (Credit: Van den Heuvel, et al. The Journal of Neuroscience 2011)

Objev je dílčím výstupem projektu The Human Connectome Project, jehož cílem je vytvoření komplexní mapy propojení v lidském mozku, na kterém se podílí více než 70vědců a řada špičkových výzkumných pracovišť v USA. Podobné projekty jsou plánovány nebo již probíhají také v Evropě a v Asii.

Chcete, aby Server MAKROPULOS přinesl více informací o tomto objevu? Přispějte, prosím, na překlad a publikování podrobnějšího článku.
potřebná částka: 1240,- Kč
přislíbeno: 0,- Kč
přijato: 0,- Kč
zbývá: 1240,- Kč

Po kliknutí na toto tlačítko budete vyzváni ke specifikaci výše poskytnuté částky a zda žádáte potvrzení nebo smlouvu o poskytnutí daru, či smlouvu o reklamě.


Poskytnete-li celou potřebnou částku, získáváte nárok na uvedení vašeho jména nebo názvu vaší firmy v úvodu článku formou poděkování nebo umístění loga či reklamního banneru vaší firmy.


Podrobnější článek případně můžete vytvořit sami na základě níže uvedených podkladů. Pro publikování na Serveru MAKROPULOS je pak potřeba se přihlásit nebo nás kontaktovat.


POZASTAVENO PŘEKLÁDÁNÍ NOVINEK


PŘEKLAD AKTUÁLNÍCH ČLÁNKŮ DO ČEŠTINY BYL POZASTAVEN Z DŮVODŮ NEDOSTATKU FINANČNÍCH PROSTŘEDKŮ. MONITOROVÁNÍ VÝZKUMU MOZKU NICMÉNĚ POKRAČUJE V RÁMCI "MIND UPLOADING PROJECT", KDE PŘINÁŠÍME AKTUÁLNÍ DĚNÍ V ORIGINÁLNÍM ANGLICKÉM ZNĚNÍ. RÁDI VYDÁVÁNÍ ČESKÝCH ČLÁNKŮ OPĚT OBNOVÍME, JAKMILE SE NA NAŠEM ÚČTĚ OBJEVÍ NĚJAKÉ PENÍZE OD ČESKÝCH DÁRCŮ A SPONZORŮ.

daruj