Rich-Club, uskupení vysoce propojených oblastí v lidském mozku

Podobně jako nedávné protesty na Wall Street upozornily na prohlubující se rozdíly mezi majetnými a nemajetnými, tak také výzkumníci z americké Indiana University a University v Utrechtu ve své poslední práci zdůrazňují nepřiměřený vliv tzv. "Rich Clubs" silně propojených oblastí v lidském mozku.

Brain Rich Club
Tento uzlový graf představuje síť propojení v mozku tzv. konektom. Barva jednotlivých uzlů a spojení vyjadřuje jejich zapojení do "Rich-clubs". Zelená představuje málo spojů. Červená reprezentuje nejvíce spojů. (Credit: Van den Heuvel, et al. The Journal of Neuroscience 2011)

"Ne všechny oblasti mozku jsou si rovny," říká Olaf Sporns, profesor katedry mozkových věd a psychologie na Indiana University. "Věděli jsme, že některé oblasti mozku jsou bohatší v tom smyslu, že jsou hustěji propojené s mnoha dalšími částmi mozku, nyní se navíc ukazuje, že mezi sebou vytvářejí jakési 'bohaté kluby', které jsou vzájemně velmi silně propojeny a mezi kterými dochází k masivní výměně informací a spolupráci."

Většina z těchto oblastí se zabývá širokou škálou komplexních behaviorálních a kognitivních úkolů a pracuje již s vysoce zpracovanými daty. Případné poškození těchto oblastí má za následek mnohem závažnější dopady než dysfunkce dílčích periferních procesů, které by se projevily jen určitým oslabením funkce mozku.

reklama

Spoluautor studie Martijn van den Heuvel, který je profesorem na The Rudolf Magnus Institute of Neuroscience at University Medical Center Utrecht, přirovnal svazek těchto vlivných oblastí ke společenství G8 našeho mozku.

Studie byla zveřejněna dne 2. listopadu 2011 v prestižním časopise The Journal of Neuroscience pod názvem Rich-Club Organization of the Human Connectome.

Objev je dílčím výstupem projektu The Human Connectome Project, jehož cílem je vytvoření komplexní mapy propojení v lidském mozku, na kterém se podílí více než 70 vědců a řada špičkových výzkumných pracovišť v USA. Podobné projekty jsou plánovány nebo již probíhají také v Evropě a v Asii.

Sdílení článku